DANH SÁCH CỬA HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
THÁNG SINH NHẬT CỦA THÀNH VIÊN
“SKECHERS LOYALTY MEMBERSHIP”

Điều kiện áp dụng:

  • Chương trình áp dụng cho khách hàng nhận được mã vouchers thông qua Email & Zalo.
  • Ưu đãi được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác tại các cửa hàng.
  • Ưu đãi chỉ áp dụng 01 lần cho 01 hóa đơn trong tháng sinh nhật của khách hàng.
  • Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Trường hợp đổi trả sản phẩm sẽ được áp dụng theo chính sách hiện hành tại cửa hàng.
  • Chỉ áp dụng ở những cửa hàng dưới đây:
TRỞ LẠI ĐẦU TRANG